Menestyja f5f5f5 tausta korjattu
TG Klubbenin liikevaihto on 5,7 kertaistunut tarkastelujaksolla ja yrityksen tuloskunto on erinomainen.


Kauppalehden taloustutkimusyksikön toteuttamassa toimialavertailussa TG Klubben Oy on sijoittunut taloudellisten tunnuslukujensa perusteella sekä kaikkien suomalaisten yritysten että oman toimialansa parhaimpien yritysten joukkoon. 

 Kauppalehden taloustutkimusyksikön toteuttamassa toimialavertailussa TG Klubben menestyi hienosti ja saavutti arvostetun menestyjäyritys-sertifikaatin. Menestyjä-sertifikaatin saaneen yrityksen ominaisuuksia ovat vakiintunut toiminta, vakaa kasvukehitys, hyvä tulos ja kannattavuus, vahva rahoitusrakenne sekä jatkuvan toiminnan turvaava maksuvalmius.  Koko TG Klubben-konsernin liikevaihto oli vuonna 2015 noin 2,7 miljoonaaa euroa. Vuoden 2016 liikevaihto kasvoi ennen tilinpäätöksen vahvistamista lähes 4 miljoonaan euroon. Vahva ja kannattava kasvu on yksi TG Klubbenin tavoitteista vuonna 2017 ja liikevaihdon odotetaan kasvavan 4,5 - 4,7 miljoonaan euroon. Alempana syvennytään tarkemmin 2015 tilinpäätöskauden taloudellisten tunnuslukujen tarkasteluun. 


Poimintoja Balance Consultinging raportista

Liikevaihto 5,7 kertaistunut tarkastelujaksolla TG Klubben Oy:n liikevaihdon voimakas kasvukehitys jatkui myös viimeksi päättyneellä tilikaudella. Liikevaihtoa kertyi yritykselle 1,7 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa). Liikevaihdon kasvuprosentiksi tuli +50,1%, kun se edellisellä tilikaudella oli +46,8 prosenttia.

Käyttökate ja kustannusrakenne

Liikevaihdon kasvun myötä TG Klubben Oy:n käyttökate parani huomattavasti edellisestä vuodesta. Käytökate kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 79,5%:ia. Myös yrityksen suhteellinen kannattavuus parani hieman, sillä käyttökateprosentti nousi edellisen kauden 3,9 %:sta 4,7 %:iin. Käyttökatetta heikensi osaltaan toimintakulujen liikevaihtoa nopeampi kasvu. TG Klubben Oy:n käyttökate oli tasoltaan varsin hyvä. 

Taloudellinen tulos

TG Klubben Oy:n nettotulos parani huomattavasti edellisestä vuodesta. Nettotuloksen tulosparannus on edelliseen vuoteen verrattuna oli 79,3 %. Myös yrityksen suhteellinen kannattavuus parani hieman, sillä nettotulosprosentti nousi edellisen kauden 2,6 %:sta 3,1 %:iin. Nettotulosprosentti oli koko tarkastelujakson paras. Pitkän aikavälin tarkastelussa TG Klubben Oy:n tuloskunto on ollut erinomainen.