VERKKOKURSSI

Ensiavun peruskurssi – 16h

Ensiavun peruskurssi on suunniteltu erityisesti uimahalliympäristössä työskenteleville

Ensiavun perusteet verkkokurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteissa ja tavallisimmissa sairauskohtauksissa. Kouluttajamme on terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on Ensiapukouluttajan lisäkoulutus (ETK®). Verkkokurssi on toteutettu Käypä hoito -suositusten mukaisesti ja siinä huomioidaan uimahallien erityinen toimintaympäristö.

Toteuttamamme Ensiavun verkkokoulutus on ensimmäinen suomalainen EA-koulutus, joka huomio uimahalliympäristön tässä laajuudessaan verkkokoulutusmateriaaleissa. Koulutuksessa käytetään paljon uimahalleissa kuvattua opetusmateriaalia ja käytännön esimerkit ovat uimavalvojan työstä tuttuja.

TG Klubben

Mitä Ensiavun peruskurssin verkkokoulutus sisältää?

 • Toiminta auttamis- ja onnettomuustilanteessa
 • Tajuttoman henkilön ensiapu
 • Peruselvytys sekä defibrilaattorin käyttö
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Sairauskohtaukset
 • Erilaiset haavatyypit
 • Suuret verenvuodot ja sokki
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat ja nyrjähdykset
 • Murtumat ja niiden ensiapu
 • Putoamisesta aiheutuvat pään vammat
 • Myrkytykset
 • Hypotermia
 • Henkinen ensiapu

Miksi suorittaa peruskurssi verkkokoulutuksena?

 • Viranomaisvaatimukset täyttävä koulutus
 • Laadukkaat opetusmateriaalit
 • Helppo osallistua älypuhelimella
 • Kutsu linkillä / QR-koodilla
 • Joustavuus aikataulujen kanssa
 • Säästä aikaa ja rahaa
 • Koulutus voimassa kolme vuotta
 • Todistus sähköpostilla

Kenelle Ensiavun peruskurssi soveltuu?

 • Kurssi sopii kaikille eikä vaadi ennakkotaitoja ensiavusta
 • Soveltuu erinomaisesti myös kertauskoulutukseksi vanhenevalle koulutuksella

Ensiapukouluttaja Reetta Härkönen on kahden alan ammattilainen

Reetta Härkönen toimii TG Klubben Oy:n ensiapukouluttajana ja hän on tuottanut verkkokoulutusmateriaalin. Reetta on koulutukseltaan sairaanhoitaja (AMK) sekä ensiavun ja -terveystiedon kouluttajan (ETK) pätevyys. Reetalla on pitkä kokemus sairaalamaailmasta käytännön työstä.

Reetalla on kokemusta uimahalleista työympäristöinä monenlaisista rooleista mm. uimaopettajana, työsuojelupäällikkönä ja ensiapukouluttajana. Hän on kouluttanut ensiaputaitoja uimavalvojille ja muille eri työryhmille lukuisissa halleissa vuosien varrella .

Reetan tuottamassa verkkokoulutusmateriaalissa näkyy vahva ammatillinen osaaminen terveydenhuollosta ja ensiapukoulutuksesta sekä syvä ymmärrys uimahalleista toimintaympäristönä. Koulutukseen on tuotettu oppimateriaaleja suoraan uimavalvojien kohtaamista tilanteista ja osa materiaalista on kuvattu uimahalleissa. Koulutuksessa on otettu huomioon myös erityisesti auttamisen psyykkinen puoli.

Tilaa Ensiavun peruskurssi työntekijöillesi

Olemme tehneet Ensiavun peruskurssin järjestämisen mahdollisimman helpoksi työnantajalle. Kauttamme voit hankkia kätevästi käyttöoikeuden verkkokurssin koulutusmateriaaliin haluamallesi määrälle koulutettavia. Verkkokurssin materiaali on käytettävissäsi vuoden sopimuspäivästä lähtien. Osallistujat rekisteröityvät materiaaliin linkillä tai voimme toimittaa kahvihuoneeseen tulostettavan QR-koodin.

Verkkokurssin voi suorittaa täysin omien aikataulujen mukaan. Suoritukseen kuluva aika määräytyy oman suoritustahdin mukaan. Hyväksytysti suoritetusta verkkokurssista toimitamme todistuksen sähköpostitse.

Hinnoittelu

Asiakaskohtaamiset

5 OPISKELIJAA

490€
(alv 0%)

Asiakaskohtaamiset

10 OPISKELIJAA

890€
(alv 0%)

Asiakaskohtaamiset

15 OPISKELIJAA

1090€
(alv 0%)